Geplaatst op door
Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Heel je lichaam, balanceer je emoties en verminder je stress

12 juni, 14:00 - 13 juni, 22:00

 

    

For Enlisch scroll down:

SHEN GENEESKUNDE:
Zet boodschappen van ziekte om in gezondheid

Heel je lichaam, balanceer je emoties en verminder je stress

In de webinar op 12 & 13 juni 2021

Gratis introductie avond op vrijdag 11 juni

Ben jij benieuwd hoe je met unieke en vernieuwde technieken een boost kunt geven aan je gezondheid en je weerstand en hoe je stress kunt verminderen? Wil je weten hoe een voormalig neurochirurg ontdekte welke aspecten de reguliere wetenschap nog veel meer zou kunnen gebruiken voor het bevorderen van gezondheid en preventie? Welke rol je ziel speelt als het gaat om genezen? Zijn onderzoeksresultaten geven veel stof tot nadenken en dagen je uit om een nieuw perspectief op welzijn te ontwikkelen. Doe je mee?

De tweedaagse workshop Shen Medicine door Dr. en Master Peter Hudoba biedt een unieke mix van helende lessen en oefeningen van Shen Medicine voor lichaam en geest. Door middel van uitleg en oefeningen, zal Peter de deelnemers in een diepe ervaring brengen met de helende kracht van 10 belangrijke kernkwaliteiten. De zelfhelende technieken van Shen geneeskunde, wanneer toegepast als aanvulling op de moderne geneeskunde, zijn perfect relevant in onze turbulente pandemische tijden. De webinar is geschikt voor mensen van alle rangen en standen en iedereen is welkom.

Dr. & Master Peter Hudoba is een zeer gepassioneerd leraar met een brede achtergrond. Als voormalig neurochirurg leidt hij nu wetenschappelijk onderzoek in Integratieve Geneeskunde, in het bijzonder naar de effecten van Tao Kalligrafie beoefening op gezondheid en welzijn. Veel van zijn onderzoek publicaties, die gepresenteerd zijn op medische conferenties, zijn te vinden op www.ShaReasearchFoundation.org
https://www.shenmedicine.ca/

Daarnaast heeft Dr. Peter van jongs af aan het spirituele Tao onderricht bestudeerd en beoefend en heeft hij ook het onderricht van Dr. & Master Zhi Gang Sha bestudeerd en beoefend gedurende de afgelopen 21 jaar.

Mensen helpen met hun ziektes en uitdagingen ligt hem na aan het hart en hij weet als geen ander hoe hij  jou kan inspireren en bekrachtigen met zijn wijsheid en liefde. Iets wat je na deze workshop mee zult nemen als een grote meerwaarde in je dagelijks leven.

Shen Medicine Webinar Nederland 2021

Data: 12 & 13 juni 2021
Tijd: 14.00-22.00 uur CET

Deelnamekosten: €110,-
Vroegboekkorting tot 15 mei: €90,-

Deelname alleen dag 1: €49,-

AANMELDBUTTON volgt binnenkort

Introductie avond

Datum: 11 juni
Tijd: 19.00 – 20.30 uur CET
Deelname: gratis

Shen geneeskunde kan je helpen je gezondheid te verbeteren, je emoties in balans te brengen en stress te verminderen. Het kan ook geïntegreerd worden in je huidige behandelingen. Shen geneeskunde gaat verder dan de geneeskunde van de fysieke materie van het lichaam. Shen geneeskunde gaat verder dan energie geneeskunde. Shen geneeskunde is boodschap geneeskunde. Boodschap is informatie. Iedereen en alles draagt ontelbare boodschappen in zich. Hoe verhouden deze boodschappen zich tot ziekte, pijn, en andere uitdagingen in het leven? Hoe kunnen deze boodschappen worden getransformeerd tot een boodschap van welzijn? Dit baanbrekende boek van een neurochirurg die zijn jarenlange ervaring met deze nieuwe weg naar gezondheid deelt, zal je ogen en je hart openen.

“Ik geloof dat dit baanbrekende boek een nieuw pad zal openen om geneeskunde, spiritualiteit en healing te verenigen ten bate van iedereen.”

Dr. en Master Zhi Gang Sha

ENGLISCH

Heal your body, balance your emotions and reduce stress

In the webinar on June 12 & 13

SHEN MEDICINE:
Changing messages of illness to health

Free Introduction evening on June 11

Are you curious about how you can boost your health and immunity and reduce stress with unique and innovative techniques? Do you want to know how a former neurosurgeon discovered what aspects mainstream science could use much more for improving health and prevention? What role your soul plays when it comes to healing? His research results make you think deeper and challenges you to develop a new perspective on wellness. Join us!

The two-day webinar Shen Medicine by Dr. and Master Peter Hudoba will offer a unique blend of healing teachings and practices of Shen Medicine for body and mind. Through explanations and practices, Peter will bring participants into an intimate experience of the healing power of Source 10 Greatest Qualities. The self- healing practices of Shen medicine, when done as adjunct to modern medicine, are perfectly relevant in our turbulent pandemic times. The workshop can serve people of all walks of life and everybody is welcomed.

Dr. & Master Peter Hudoba is a very passionate teacher with a broad background. As a former neurosurgeon, he now leads scientific research in Integrative Medicine, in particular on the effects of Tao Calligraphy practices on health and well-being. Many research publications that have been presented at medical conferences, can be found at www.ShaReasearchFoundation.org
https://www.shenmedicine.ca/

In addition, Dr. Peter has studied and practiced the spiritual Tao teachings from an early age and has also studied and practiced the teachings of Dr. & Master Zhi Gang Sha for past 21 years.

To help people with their illnesses and challanges is so close to his heart and he knows as no other how to inspire and empower you with her wisdom and love. Something you will take with you after this workshop as a great added value in your daily life.

Shen Medicine Webinar Netherlands 2021

Dates: June 12 & 13, 2021
Time: 2.00-10.00 p.m. CET

Participation Fee: €110,-
Early bird discount till May 15: €90,-

Participation Fee for Day 1 only: €49,-

BUTTON to REGISTER will follow soon

Introductionary evening

Date: June 11 2021
Time: 7.00 – 8.30 p.m. CET
Participation fee: Free

BUTTON to REGISTER will follow soon

Shen Medicine can help you improve your health, balance your emotions, and reduce stress.  It can also be integrated in with your current treatments. Shen Medicine goes beyond the medicine of the physical matter of the body. Shen medicine goes beyond energy medicine. Shen Medicine is message medicine. Message is information. Everyone and everything carries countless messages. How do these messages relate to sickness, pain, and other challenges in life. How can those messages be transformed to a message of well-being. This ground-breaking book by a neurosurgeon who shares his years of experience with this new path to health will open your eyes and open your heart.

 

​”I believe this pioneering book will open a new pathway to unify medicine, spirituality, and healing to the benefit of all.”

Dr. and Master Zhi Gang Sha

Gegevens

Begin:
12 juni, 14:00
Einde:
13 juni, 22:00